Příběh 2015: Kamenoprdy a škola kouzel

OCHRÁNCI
Tisíce let mělo lidstvo své ochránce. Říkalo se jim různě – druidové, mágové, šamani, čarodějové nebo třeba kouzelníci. Do vínku jim byly dány schopnosti a vlastnosti, o nichž se běžným smrtelníkům ani nesnilo. A i když se mezi nimi čas od času objevil někdo s nečistými úmysly, jejich odvěkým posláním byla ochrana lidí před temnými silami, o jejichž existenci neměla nekouzelnická veřejnost nejmenší tušení.

MAGICKÝ ŠTÍT
Podle dávné pověsti vytvořili kouzelníci pro ochranu lidstva magický štít. Tento štít vyzařovaly čtyři krystaly, vytvořené za pomoci čtyř živlů – vody, ohně, větru a země. Byly rozmístěny kolem pátého krystalu, o jehož původu a funkci vědělo pouze pár vyvolených. Poblíž tohoto tajemného místa se nacházela také škola, ve které se mladí čarodějové učili kouzelnickému umění od svých starších kolegů a spolu pak udržovali magický štít v jeho plné síle.

KONEC SLAVNÉ ÉRY
Postupem věků a pod ochranou štítu se lidé stali na kouzelnících zcela nezávislými. Byli chytřejší, vzdělanější, silnější, schopni se lecčemu sami ubránit. Kouzelníci se tedy rozhodli školu uzavřít a sami se rozešli po celé zeměkouli.
Pár jich dodnes žije mezi námi, většinou v těch nejodlehlejších místech celého světa. Ostatní zde zanechali své potomky, kteří ale o svém původu často nic netuší.

KONSILIUM
V poslední době se ale začaly dít divné věci. Citlivějši povahy začaly pociťovat zvláštní změny energie. Začaly se objevovat nikdy před tím nevídané úkazy. I hvězdy se nepatrně vychylují ze svých drah …
Nejstarší z dosud žijících kouzelníků svolal tedy své druhy na tajné konsilium. Radili se a rozjímali mnoho dní a nocí, až se nakonec shodli na příčině záhadných jevů: magický štít byl narušen. Narušila jej neznámá negativní síla, která chce zřejmě vniknout do našeho světa. A usnesli se, že musí okamžitě začít jednat – udělat vše pro záchranu lidstva.

OBNOVENÍ ŠKOLY KOUZEL
Protože původních kouzelníků žije už jen pár, je třeba v zájmu ochrany lidí jejich počty opět rozšířit. A cesta je jen jedna. Najít děti s magickými schopnostmi – potomky dávných kouzelníků, mágů, čarodějů a šamanů, znovu otevřít kouzelnickou školu a naučit je v ní kouzlům a magii. Možná pak všichni společně dokáží magický štít obnovit a zabránit negativní síle v průniku do světa lidí.

KAMENOPRDY
Bylo zjištěno, že místo, kde jsou ukryty kouzelné krystaly, se nachází uprostřed naší země, nedaleko starodávného hradu ORLÍK a v těsném sousedství dávno zaniklého městečka KAMENOPRDY, v němž sídlila i výše uvedená čarodějnická škola.

VYVOLENÍ
Někteří z vás obdrželi v nedávné době dopis s oznámením, že podle dochovaných záznamů, jste pravděpodobně jedním z potomků některého z našich druhů – dávného mága nebo čaroděje. Pokud se tato skutečnost potvrdí, dostanete příležitost plně rozvinout své dosud netušené schopnosti v nové kouzelnické škole. Pokud máte odvahu přispěchat spolu s námi lidstvu na pomoc, vyplňte prosím krátký dotazník níže. Rozhodnutí o přijetí ke studiu čar a kouzel Vám bude následně doručeno soví poštou.