5.DEN: VÝROBA OCHRANNÝCH OBLEKŮ

Zdá se, že na planetě, kde jsme ztroskotali, panují vcelku příznivé podmínky. Podíl kyslíku v atmosféře je přijatelný, teplota výrazně nekolísá, gravitační konstanta je o pár Newtonů nižší. Problémem se zdá pouze nárazové gama záření. Podařilo se nám odeslat zprávu o nouzovém přistání a stavu podnebí. Radary zachytily i útržky odpovědí z řídícího centra na Zemi. Velení doporučuje podrobnější prozkoumání prostředí a urychlenou opravu lodí. Prioritou však i nadále zůstává zdraví astronautů, proto se máme v první řadě pokusit o vyrobení ochranných obleků proti nebezpečnému gama záření.
Celý den jsme tedy strávili přípravou speciálních skafandrů zvaných TRIČKA. Naštěstí se podařilo, takže se zde budeme moci pohybovat bez většího nebezpečí.