Generální štáb mise 2117

Vennesa Tyrqua – generální ředitelka MIPT

Vennesa Tyrque založila MIPT (Mezinárodní Institut Planetární Teraformace)  s cílem vytvořit lepší budoucnost pro lidstvo. V dřívějších letech se věnovala pořádání charitativních akcí a všemožným dobročinným činnostem. Díky podnikání ve vědecké infrastruktuře nasbírala dostatek prostředků a vládní podpory pro stavební kámen MIPT.


Poručík Eve Noire

Eve je bývalá vojenská kuchařka, ale posléze povýšila a stala se vrchní velitelkou hlavní zásobovací a hospodářské stanice pro meziplanetární lety. Nyní její ambice směřují do vesmírného průmyslu, kde chce uplatit své hospodářské znalosti.


Štábní technik Milenn Tranquaza

Milenn se poprvé proslavila ve čtrnácti letech, kdy oslovila vědeckou obec sestavením prvního funkčního prototypu protonového pohonu, za které získala spousty ocenění. Jedním z důvodů její účasti v misi je to, že lepší verze jejího původního pohonu je široce využívána v současných vesmírných plavidlech.


Generálmajor Ivy Galacte

Ivy je společně s Vennesou jedna z hlavních postav MIPT, přičemž Ivy je hlavní koordinátorkou jednotlivých misí MIPT. Má mnohaleté zkušenosti v armádní logistice a taktizaci a právě ona má na starost budování nové teraformovací letky.
 


Major Nicole Schwarzhardt

Nicole je zkušená záchranářka operující v Jižním Atlantiku. Nyní byla povolána jako armádní major pro MIPT. Mezi její největší úspěchy patří operace „Modré peří“, v níž zajistila se svou jednotkou bezpečnost jedné Andorské vesnice.


Kapitán Weedoo Parane de Lagu Abrahám Lewis Garand Ronald Stellar von Aussig

Weedoo kdysi sloužil jako ochranná složka v Jižní Americe a 15 let byl součástí úderné jednotky rychlého nasazení. Mezi jeho zájmy patří kreslení a mimo službu tvoří malé performativní výstavy.

  


Kapitán Bananakin Skywalker

Bananakin je Weedův nejlepší přítel. Znají se již mnoho let z úderné jednotky rychlého nasazení, kde Bananakin působil jako taktik a stratég. Bananakin lituje pouze dvou věcí. Že poprvé nabídku přijetí do MIPT odmítl a že měli jeho rodiče smysl pro humor, když ho pojmenovali.


Kapitánka Katya Julia Alyokhin

Katya pracovala jako ruská diplomatka a proslavila se též jako autorka vizionářských románů: například „Mauzoleum ideí“ a „Regent pana Duplovnika“.


Kapitánka Li Chen Huang

Čínská firma Lichiex byla jedna z prvních firem poskytujících materiály a prostředky pro stavbu vesmírných lodí. Li Chen patří  k vedení firmy a podporuje technické oddělení MIPT. Dále poskytuje dlouhodobou finanční pomoc MIPT a hlavně díky ní firma v začátcích získala velké množství grantů.


Nadrotmistr Terezsa Grove

Terezsa se v armádním odvětví vždy starala o výchovu nováčků. Měla pod sebou také jednu z nejslavnějších pilotních jednotek, která se postarala o zničení asteroidu ohrožujícího Zemi v roce 2098.


Vedoucí vědecké komise PhD. Johny Sarky

Johny se v MIPT zabývá přirodními vědami. Jedním z jeho nejpřínosnějších projektů je rekultivace cizího prostřední se speciálním zaměřením na flóru cizích planet. Na tomto výzkumu byla založena i jeho finální práce, v níž našel způsob, jak efektivně pěstovat  rostliny ve velkém množství i v nepříznivém vesmírném prostředí.


Teramorfer Jean de Dede

Jean patří mezi nejslavnější teraformery společně s Oliwandrem. Jeho prací je například i rekultivace Jižního Pólu a první plně funkční farma za jižním polárním kruhem.


Vedoucí průzkumné čety Matt Stanley Roger

Matt ještě před nástupem do MIPT pracoval jako průzkumník a objevitel. Jeho specialitou je hledání exoplanet (planet, kde lze nalézt vodu v kapalném skupenství). On je ten, kdo poprvé zaznamenal exoplanetu, na kterou se nyní chystá první MIPT výprava.


Vedoucí ekologického rozvoje PhD. Reedus Woody

Reedus se proslavil v roce 2112 sestavením přístroje umožňujícího rekultivaci a plošnou obnovu lesních porostů. Rovněž  vymyslel speciální přepravní boxy pro rostliny, v nichž jsou schopny přežít cestu na jiné planety. Za to získal Nobelovu cenu za ekologii.


Průzkumnice terénu Ana Akana

Ana se zabývá podmořskou geologií. Jejím nejznámějším projektem (díky němuž se dostala do povědomí MIPT) je koncepční návrh podmořského města – jako další možnosti přežití lidí na měsíci Europa. Její profesionální přístup a pokrokové smýšlení umožnilo vytvořit reálný základ pro existenci lidstva pod mořskou hladinou.


Pilotní veterán Nina Krowetski

Nina je bravurní pilotka a  závodnice. Proto byla jako jedna z prvních navržena MIPT pro pozici hlavní pilotky mateřské lodi. Nyní podstupuje složitý trénink na simulátorech a veškerý svůj čas  věnuje složitým procedurám, které ji připravují k životu na jiné planetě.


Člen týmu pro mezigalaktické vztahy Dany Ahlström

Dany je specialista na cizí jazyky a odborník na historii pradávných civilizací. Umí mluvit plynule 25 jazyky, z toho 8 z nich se již dávno nepoužívá. Mezi její současné projekty patří studium jazyka, který je složen čistě z pískání. Tento jazyk se doposud používá mezi několika skupinami lidí ve Španělsku a je známý pod názvem Silbo Gomero.


Inženýrka interní elektroniky Ellisia Adamsen

Ellisia byla vždy velmi chytré dítě a i nyní patří mezi inteligenční světovou elitu. Její zaměření pro interní elektroniku vesmírných plavidel znamenalo dlouhou kariéru v NASA. Jelikož však práce v této společnosti již po několik let nepřinášela Ellisii nic nového, hledala nové příležitosti a výzvy, které nalezla právě v MIPT.


Inženýrka nanotechnologií Denissa Dewitz da Dang Dweiz II.

Inženýrství nanotechnologií je relativně nový obor, který ovšem zaznamenal v letech 2110-2117 obrovský rozmach a dosáhl neuvěřitelných výsledků. Tento obor se zabývá tvorbou miniaturních robotů a strojů, které díky své velikosti mají dalekosáhlé možnosti. Jejich používání přináší obrovské pokroky ve vědě, medicíně a biologii.

  


Joanne d´Arc – Letecký technik

Joanne je francouzská pilotka, která vyrůstala v neúplné rodině. Její otec si vždy přál, aby se z ní stala vědkyně, aby objevovala nové světy a přinášela lidem osvětu. Joanne bylo ovšem tvrdohlavá a měla ráda stroje. Vystudovala leteckou školu se zaměřením na pilotní strojírenství a věnovala tomuto oboru celý svůj život. Na konec se se svým otcem usmířila, když Joanne přišla pracovní nabídka od MIPT.

 


Törka Schmillerová – strojní technik a pilotní instruktor

Törka je známá pilotka, která se v dnešních dnech věnuje především novým kadetům a budoucím pilotům. Pracuje jako instruktor létání a předává už několik let své vědomosti. Sama byla jednu dobu součástí Královského letectva (RAF), ze kterého má několik vyznamenání. Nabídku od MIPT nejprve odmítala, jelikož má strach z letu do vesmíru (podle jejich slov „nalétala tisíce kilometrů…ale nikdy ne směrech nahoru“), ale nakonec nabídku přijala a připojila se jako instruktor pilotů a strojní technik.

 


Inženýrka Terah Apolli

Terah byla odmala čilá a pilná studentka. Má za sebou mnoho univerzitních let v oboru vesmírné nanotechnologie. Mezi její závěrečné práce patří návrh výroby samoopravovacích robotických jednotek, které jsou schopné imitovat a nahrazovat různé součástky vesmírných plavidel.

 


Medik nanotechnologického oddělení Petrine Angela Ziegler

Petrine je známá lékařka a jedna z hlavních iniciátorek propojení nanorobotiky a medicíny. V tomto oboru se jí v dnešní době opravdu velmi daří. Díky svému vynálezu nanobotů, keří dokáží opravit lidské tělo bez nutnosti dlouhé operace byla schopná zachránit již mnoho životů.

 


Teramorfer Oliwandr Naganis

Oliwandr měl vždy dojem, že techničtější přístup a rozšířená robotika je cesta k lepší rekultivaci planet. To dokázal zejména sestrojením přístroje, který byl schopný zacelit díry v ozonové vrstvě a výrazně tak přispěl ke zvýšení čistoty vzduchu.

 


A tady je máte pěkně všechny pohromadě a ve velkém 🙂