Princ povolává rytíře na plavbu do neznáma

Můj věrný a statečný rytíři!

Mnoho nebezpečí jsme v minulém roce prožili, mnoha nástrahám odolali. V našem království nyní panuje mír a klid.
Věz, že královna Vendella mne vyznamenala velikou poctou a  ráda by mi v blízké budoucnosti předala vládu nad královstvím.

Jsem však mlád a toužím po poznání nových neznámých zemí, národů a jejich zvyků, abych mohl pomocí nabytých zkušeností dobře a moudře vládnout své zemi. S nadšením vždy poslouchám příběhy světaznalých námořníků, kteří často na svých lodích zavítají do Dračího přístavu.

Proto jsem se odvážil požádat naši ctěnou královnu Vendellu o souhlas s mojí průzkumnou plavbou do neprozkoumaných vod okolo pobřeží Dračího království. Sám jsem však spíš tvor suchozemský a život na moři je pro mne novou zkušeností. Za průvodce na této plavbě jsem zvolil naše důvěryhodné přátele – lodní kapitány, kteří připluli na svých fregatách do Dračího přístavu.
Pod jejich vedením jsme postavili i několik nových lodí, které je třeba obsadit věrnou a statečnou posádkou.

Královským dekretem jsem rozhodl, že se pověření rytíři Dračího království stanou mými druhy na této plavbě a budou se mnou sdílet krásy i nástrahy života na moři.
Moji plavčíci vás budou očekávat 4 dny před úplňkem měsíce Lva u povozu železného oře.

S důvěrou a radostným očekáváním, v měsíci Kozoroha, 7 dnů po úplňku, jménem naší panovnice

Hanzo Drakozor
princ Dračího království