Tisková zpráva MIPT z 25. 4. 2117

Odesílatel: Informační oddělení, Mezinárodní Institut Planetární Teraformace (MIPT)

Předmět: Automaticky generovaná tisková zpráva

Zdravíme a vítáme Vás u každoročního představení dat z našeho analytického oddělení se zaměřením na ekologickou situaci na planetě Zemi v roce 2117.
Co se týče podnebních podmínek, toto léto zaznamenáme opět rekordní měření teplot. Grónsko k dnešnímu dni přišlo opět o 15 % svého ledového povrchu a to samé můžeme pozorovat v oblastech severního polárního kruhu.

Bohužel jsme v posledních dnech začali zaznamenávat podivný jev, který s největší pravděpodobností nemá základ v ekologii, ale riziko spojené s tímto jevem je dost vysoké na to, abychom ho zanesli do naší zprávy:

Dne 14. 4. 2117 dopadl v oblasti města Krutz (Ruská federace) meteorit. Oblast byla zasažena výbuchem a bylo třeba evakuovat veškeré obyvatelstvo. Po uhašení lesního požáru spojeného s dopadem došlo na prohledávání okolí. V tu dobu se ovšem začali hlásit mnozí přeživší na blízká léčebná střediska s podivnými příznaky, které se neshodují s diagnózou žádné v současnosti známé nemoci.

Mezi jedny z objevených příznaků patří mutace v genomu způsobující změnu barvy kůže, zvýšený růst nehtového lůžka a v některých případech i deformace uší. Zatím se pokoušíme jednotlivé nakažené osoby udržet v karanténě, dokud nebude zjištěna příčina těchto příznaků. Prvních pár osob bylo podrobeno hloubkovému rentgenu celého organismu a u některých lidí byl objeven neznámý organický prvek na bázi křemíku.

Nechceme, aby tato zpráva působila jakkoli poplašně, jde nám pouze o zlepšování veřejného povědomí ohledně jednotlivých přírodních problémů. Se znalostmi současné molekulární medicíny budeme určitě schopni potlačit jakoukoliv možnost rozšíření této nemoci a zabránit celosvětové pandemii. Věřte nám.

Pozemské datum _:   25. 4. 2017 18:23
Hvězdné datum _:   175864.01

Za celý tým MIPT
Lars Marzin
Vedoucí informačního oddělení MIPT