Královský dvůr Dračího království

Vendella Drakozorová

Naše ctihodná vládkyně Vendella Drakozorová, první svého jména, strážce draků, právoplatná dědička Dračího království, ochránce elfí a trpasličí aliance, je už desítky let vlídnou královnou Dračího království. Pochází ze šlechtického rodu Drakozor, který od pradávna ochranným okem (eye) shlíží na dračí letku, o kterou pečuje.


Ywett Ashen

Ywett je nevyšší rádce vládkyně Vendelly. Je její blízká kamarádka a s královnou se znají již od dětství. Po velké válce a rozdělení celého království dokázaly společnými silami vrátit říši do pořádku a postarat se o její budoucnost na několik generací dopředu. Založila městskou banku, univerzitu a propojila několik království obchodními stezkami.


Nicolea „Železná pěst“ 

Nikolea je z chudé rodiny žijící na okraji hlavního města. Měla se stát sestrou v nedalekém lazaretu, nicméně vždy toužila po tom stát se mocnou válečnicí. Třímá legendární meč, který byl ukut v samém jádru hory Nal´gezin. Říká se, že má předky mezi trpaslíky.


Evantela Portgardová 

Vyrůstala v rodu, který byl vždy po boku královské rodiny. Odmala se pohybovala mezi vysokou šlechtou a bylo po boku vládkyně i při druhém příchodu draků. Kdysi navštívila jižní elfí království, kde se naučila základům jazyka.


Milenia Tailingerová 

Milenia je svědomitá a hrdá komornice v dračím království. Vyrůstala v normální rodině, ale po nájezdu skřetů na její vesnici odešla do hlavního města, kde našla práci a oporu u Vendelly.


Katarina Salazin 

Jedna z princezen dračího království, vdaná za Urixe Salazina, hraběte z Vysokých hvozdů. Mezi její záliby patří chov ještěrů, ke kterým vždy měla vřelý vztah. Když byla malá, vyráběla si měděná křidélka, která připevňovala svým mazlíčkům, aby vypadali více jako draci.


Hanzo Drakozor 

Hanzo je syn Vendelly a velký válečník. Když byl mladý, byl unesen při lovu skupinou Ogrů. Byl držen v zajetí několik týdnů, ale podařilo se mu uniknout a pěšky ušel několik stovek mil zpět do království. Během této cesty poznal mnoho neuvěřitelných ras a své zkušenosti využil mnohokrát jako generál královské gardy.


Lucien Aiverová 

Druhá z dračích princezen. I když se to nemusí ostatním zdát, je starší než Katarina. Draků se vždy bál a neměla přílišnou důvěru v poslání jejího rodu. Jako jedna z mála členů rodiny si nikdy nepohladila velkého ochránce světa. Je nadaná umělkyně, často cestovala a z cest si dovezla mnoho obrazů. Pomáhala budovat mapu celého světa.


Sany Fahrenheit 

Sany se narodil mimo dračí království. Je synem panovníka dnes již zapomenuté říše na okraji Jadeitového moře. Lid v této říši dokázal čerpat magickou energii ze slunce a magie ohně a světla jim byla přirozeně nakloněna. Tím pádem nemusel procházet žádným dlouholetým tréninkem a založil katedru Světla na magické škole v podhradí.


Anniell Kwerzendrápová 

Anniell je objevovatelka. Prozkoumala a zdokumentovala veškerá zákoutí Dračího království. Procestovala celý svět a vše si zaznamenávala. Svoje poznámky pak poskytla mapařům, čímž zajistila přesné zmapování celého světa. Její portrét je zaznamenám jako vitráž v královské rezidenci, která se pyšní mapou království namalovanou na stropě velké síně.


Dragoš Stalaktit 

Kapitán pozemních jednotek a jeden z legendárních válečníků, který se účastnil nejedné bitvy na ochranu Dračí říše. Je zkušený v mnoha bojových stylech, některé z nich se naučil na dlouhé výpravě až na daleký východ mezi popelnaté lidi. Ve volném čase pěstuje banány na svém pozemku.


Therazina Skelingerová 

Poctivá a hodná Therazina má již několik let na starost dračí mládež. Cvičí holky správným způsobům a kluky v základům etikety a boje. Z její školky vzešlo už mnoho známých členů královské gardy.


Radovid van Miese 

Nejstarší syn z kovářské rodiny, který zpracovává zbraně a zbroje pro většinu královské gardy. Má na svém účtu nespočet zbraní, které se staly ve válkách legendárními artefakty. Kromě toho se zajímá o propojení magie s kovářským uměním: Jako jeden z mála kovářů je schopen očarovat ocel, aby při boji žhnula modrým plamenem.


Pandomíra Podivuhodná 

Pandomíra je tajemná bytost, o které se říká nejedna legenda. Učila se desítky let jazyku stromů a druidské magii. Díky tomu dokáže léčit všemožná zranění a vkládat do různých předmětů hodné duchy, které propůjčují ochranou auru. Její talisman nosí i samotná Vendella.


Jeary Schimerius 

Jeary je alchymista, člen klanu magického Rudého rouna, který provádí magické experimenty v podzemí královského hradu. K tomuto zábavnému poslání se dostal především svou pílí a usilovnou prací, jejímž hnacím motorem je jeho touha po vědění. Objevil mnoho léčebných lektvarů, ale i smrtelných jedů.


Joanne Sirnatá 

Joanne je královská špionka, nasazovaná na nebezpečné mise mimo Dračí království. Jejím posláním je sběr informací a získávání dokumentů ku prospěchu královské koruny. Díky jejím schopnostem se už podařilo zastavit několik konfliktů naprosto bez boje.


Malthezar Sommeržár 

Malthezar je vyšší mág Rudého rouna. Má vystudované tři školy kouzel, jedna z nich byla před několika lety zpustošená zlým drakem. Preferuje magii ohně, umí i všechna runová kouzla arkány. Poslední dobou se zabývá studiem dračího žáru a jeho účinku na runovou magii.


Terena Jiskrná 

Trénovaná lukostřelkyně Terena by svými schopnosti porazila kdejakého elfa. Stala se nepostradatelným členem královské gardy a již několikrát měla možnost projevit své schopnosti v pohraničních šarvátkách. Terena se vše naučila ve své rodině. Mezi lidmi se traduje, že ji v žilách koluje elfí krev. Jak jinak si vysvětlit, že jako jediná z lidí dokáže natáhnout luk ze dřeva elfího hvozdu?


Olltariel Musclemax 

Olltariel je hlavní dráb na královském cvičišti. Stará se o výchovu armády a je znám svými drsnými způsoby. Spousta jeho cvičenců z něho má strach, ale kdo ho pozná, zjistí, že má dobré srdce a ruce stvořené pro boj.


Nyandrin Nachenwindová

Nyandrin nepochází z Dračího království. Narodila se na dalekém východě, v říši, které vládnou nadobyčejně obratné bytosti podobné lidem. Díky tomu se celý život potýká s předsudky, ale svou pilnou prací si vybudovala mezi obyvatelstvem respekt a úcty. Založila královský háj a knihovnu.


Danyiess Frothgardová 

Danyiess pochází z chudé rodiny, ale podařilo se jí dostat se do kruhů královské gardy. Mezi její úspěch patří diplomatická pomoc při usmíření Dračího království s elfím císařstvím na západním kontinentu.


Dederona Gultanmoorová 

Dederona je rozená válečnice, která svým bojovým uměním okouzluje davy. Při velké bitvě o hlavní město, kdy hrozil rozpad celého Dračího království, dokázala vybojovat svobodu svého lidu. Na počest její udatnosti byla v kouzelném háji vybudována její socha. Dederona říká, že ji nemrzí ani to, že jí není socha podobná, protože nikdy nelpěla na slávě.

Adelaid Ole-ku-kahi

Adelaid je na královském dvoře krátce a teprve se učí novým zvyklostem a seznamuje se se všemi členy královské širší rodiny. Přišla z dalekého souostroví ha-Vaj, a učí nás jak využít temnoty k přesnému míření za měsíčních nocí. Jejím darem je právě ono fenomenální noční vidění, jehož ostrost se znásobuje měsíčním svitem.


Vitruviel Konrád Atacdaal X. 

Vitruviel, plným jménem Vitruviel Konrád Atacdaal van Burgun Samriel de Orian Nazarin san Devy Manradin sul Jole X., se v dnešní době nachází mimo Dračí království. Je nadaným malířem, jeho portréty zdobí trůní sál, sám namaloval podobizny členů královské rodiny i několika dalších vladařů. Nyní odplul daleko za hranice říše poznávat nové světy.


A tady je máte pěkně všechny pohromadě a ve velkém 🙂