Pozvánka na oslavy a rytířský turnaj

Ctihodní a stateční příslušníci lidského rodu jsou srdečně zváni na oslavy a rytířský turnaj pořádaný na panovnickém dvoře Dračího království.

Vítej v Dračím královstvím, chrabrý člověče.

Vítej v říši, která přetrvává v pokoji a míru již několik tisíciletí. V říši, která se rozprostírá všemi směry od vysokých hor až po rozbouřené moře, kam až oko Draka dohlédne. V říši, která s úctou udržuje rovnováhu mezi vším živým. V zemi, kterou stráží po stovky let náš milovaný Drak – ochránce.

Vzdejme hold našemu ochránci  – tvoru, který balancuje misky vah a díky jehož moci drží svět pohromadě.

Náš národ a všechny národy s námi spřízněné, společnými silami před stovkami let vybudovaly Dračí království. My, potomci starověkých rodů, chováme v úctě jejich odkaz a chráníme naši zem i našeho Draka, aby nesoulad a svár nenarušovaly mír a pokoj v zemích celého univerza.

Naše ctihodná vládkyně Vendella Drakozorová, první svého jména, strážce draků, právoplatná vládkyně Dračího království, ochránce elfí a trpasličí aliance, si dovoluje pozvat všechny obyvatele spřízněných světů na velkolepou událost: na oslavy 800. výročí narozenin našeho Draka.

Nechť stín jeho křídel poskytne Vám přístřeší a plameny zažehnou světlo na Vaší cestě. Přijďte na oslavy do samotného středu světa, k svatyni našich dračích ochránců, ke zřídlu magie v tajemném hvozdu naší říše.

S důvěrou a radostným očekáváním, jménem naší panovnice

Ywett Ashen
vrchní rádkyně královské koruny a organizátorka nadcházejících oslav