10. DEN: NÁVRAT K DONĚ VENDOSSE (úterý 20. 8. 2019)

V noci na naše nocležníky spadlo jen pár kapek, takže se žádný rychlý úprk zpět do srubů naštěstí nekonal. Připravujeme se na cestu pro klíč. Vyplouváme do oblasti, kde jsme zatím nikdy nebyli. Na domluvené místo předání ve zřícenině pirátské kaple jsme dorazili včas. Pirátský obchodník nejprve naši šestici nedůvěřivě prověřuje, ale po několika otázkách a pozorné prohlídce nám nakonec truhlu předává. Je v ní obrovský diamant – příslib velikého bohatství, i když zatím nevíme, jak nás k němu dovede.

Vyrážíme zpět k našim lodím, ale cestou narazíme na skupinu naštvaných korzárů, kterým jsme klíč vyfoukli. Asi zajali naše průzkumníky – vypadá to, že jsou v přesile. Proto jsme se rozhodli vyslat naše zkušené kapitány s diamantem jinou cestou a posádka dostala za úkol odpoutat jejich pozornost.
Posádka dostala co proto slizovými koulemi, ale nakonec prošla až na Plackov Beach, odkud sleduje, jak  kapitáni přes záliv tlačí vor s naším diamantem. Jenže v půli cesty se na ně vyřítí korzáři a začnou je nemilosrdně stíhat. Už to vypadá, že prohrajeme, ale v ten okamžik se z druhé strany s hurónským pokřikem blíží posádka Dony Vendossy. Korzáři se obracejí na ústup. Ale my si stejně nejsme jistí, zda nám chce pomoci nebo nás potopit?

Nakonec to vypadá na zajímavou obchodní dohodu. Klíč totiž patří k mapě, která zůstala po našem odchodu u Dony Vendossy. Bez ní poklad stejně nenajdeme. A Doně Vendosse zase prý chybí posádka na loupeživé výpravy. Po chvíli dohadování s Chladnou Čepelí se shodneme na lepších podmínkách pro kotvení, menších podílech ze zisku a slíbí i spravedlivou část pokladu, až ho najdeme. Zbývá už jen najít 5 věcí, které poztrácela Dona Vendossa při poslední plavbě, aby nás vpustila zpět do Porto de Piedra.