10. DEN: USMIŘUJEME SI BOHY (ÚTERÝ 24. 8. 2021)

Dnes je asi poslední příležitost zopakovat si volitelné programy od Centurionů. Proto jsme se do nich pustili i přes nepřízeň počasí a vytrvalý déšť. Některé činnosti mohly v dešti fungovat bez omezení, některé musely být lehce upraveny. Přesto jsme se všichni opět bavili a každý si užil to, co ho baví.

Nepřízeň počasí stále trvala a předpověď na další dny nevypadala o moc lépe. Rozhodli jsme se proto vydat za bohy a prosit o usmíření, o více slunce a méně deště. Každá legie musela nalézt vlastní originální způsob, jak si římské bohy naklonit na svou stranu. Zpívali se písně, skládaly oslavné ódy, či vyráběly originální obětiny. Jupiter, který seděl na svém trůnu byl velmi náročný a nebylo snadné získat z jeho rukou pečeť zajišťující jeho náklonnost. Bůh války Mars toužil po souboji, či ukázce válečných pochodů. Fortuna, bohyně štěstí a náhody si s jednotlivými legiemi zahrávala a testovala jejich originalitu a fantazii. Venuše byla zahrnuta milostnými básněmi a nechala se od jednotlivých vojáků vychvalovat až do nebes. Bůh umění, hudby a moru Apollo byl mimo jiné obdarován i ručně vyrobenou lyrou, kterou mohl využít pro své hudební vlohy. Janus, bůh dveří, životních změn a nových začátků představoval pro legie nečekanou překážku. Legionáři například přinesli Janusovi dar v podobě vchodových dveří. Poslední bohyní, která se v Římě zjevila byla Minerva, bohyně řemesel, moudrosti, ale také války. Tu nejvíce zaujaly ručně vyrobené zbraně a projevený přehled vědomostí legionářů. Poté, co každá z legií získala od bohů celkem sedm pečetí, navštívili legionáři Triumvira, kde shrnuli své zážitky a potvrdili, že jsou bohové na jejich straně.

Po setmění přišel čas na kulturu. Tentokrát jsme se rozhodli pro změnu. Sešli jsme se v římském kině, kde probíhalo promítání filmu Asterix a Olympijské hry. Vše probíhalo v pořádku a legionáři neměli vůbec tušení, jak se jim znalosti z promítání budou následující den hodit.