V hlavním městě Říše Římské je život pestrý a napínavý

Ave Lapilidé, občané Říše Římské.
Než vstoupíš do ulic antického Říma, poznej, čeho se můžeš dočkat a čeho se vyvarovat máš, je-li ti majetek i svoboda drahá. Neb propadnutí majetku, ztráta občanských práv či odsouzení do okovů otroka je běžným trestem za prohřešky proti dobrým mravům, bohům a nařízením senátu.

Potkáte-li poblíž Kolosea nebo Marcellova divadla trochu zvláštní postavy, s nepříliš dobře vyvedenými replikami zbraní, nebojte se. Téměř najisto se jedná o herce, kteří míří za svým posláním a chystají se pobavit lid.

Pokud se vám zbraně i akce budou zdát skutečné, určitě jste si vyjeli na tethripponu na odpolední vyjížďku do nejbližšího okolí Říma. Udatné bojovníky při tvrdém tréninku potkáte vždy jen za hranicemi města, kde mají vybudovaný svůj vojenský tábor. Zbraně ve vnitřním městě jsou přísně zapovězeny.
A co že je to ten tethrippon? Přeci oblíbený dvoukolový vůz se čtyřspřežím. Circus maximus je ideálním místem, kam zajít na oblíbené závody vozatajů.

Až se nabažíte her, gladiátorských klání a závodů, určitě přijde vhod útulný kout, kde vám nabídnou doušek ohnivého vína i lahodnou krmi.


Jistě přicházíš z dalekých zemí, a proto je vhodné nejprve objasnit, jaká jídla jsou servírována. Předejdeš tak nemilým překvapením, protože ne všechny pokrmy ti mohou být po chuti. V tom případě neváhej vyžádat stravu milou tvému mlsnému jazýčku.

Mnoho z těchto potěšení najdete ve veřejných lázních, které očistí tělo i ducha, a kde je možné nejen tělesným cvičením, ale i četbou knih či tréninkem rétorských dovedností potěšit bohy.

Nezapomínej na úctu k bohům i občanům Říma. Pokud porušíš některá ze zákonů a nařízení, patrně tě místní stráže předvedou před členy Triumvirátu, kteří rozhodnou o tvém provinění i trestu. Věř, že velmi přísní jsou, a snaž se je raději nepohněvat.
Vrchní představitelé říše dohlížejí na různé aspekty vlády. Triumvirové, hlavní představitelé říše, dohlížející na zákon, diplomacii a válku. Senátoři dohlížejí na dodržování zákonů říše a Tribunové na válečné záležitosti. Mezi nimi jsou i vrchní Centurioni, představitelé hlavních aristokratických rodů Říše Římské.