1. DEN: NOTÁŘSKÉ ŘÍZENÍ (NEDĚLE 30. 4. 2022)

Na tento den sezvala notářka Dobromysla Rejpavá do Kamenoroku všechny možné dědice šťastných domů. Vítala je starostka Všeslava Neústupná s kronikářkou Polyxenou Kosmasovou a cirologem Živanou Bujnou. Noví obyvatelé podepsali prohlášení, aniž by mnohdy tušili, co vlastně Všeslavě naslibovali. Pro úplnost přikládám úplné:

“Prohlašuji na svou čest, že tímto přebírám svůj majetkový podíl ve šťastném domě.
Zavazuji se o majetek tento pečovat, zvelebovat ho a udržovat ho v řádném stavu. Na důkaz toho připojuji svůj podpis.”

Trochu nás potrápilo aprílové počasí, několik přepršek nám zalilo městské trávníky i pár kufrů nových obyvatel. Ale zároveň zajistilo, že nám místní dobrovolní hasiči povolili uspořádat oslavu Filipojakubské noci.
Abychom měli jistotu, že nám magické síly celý následující rok nebudou škodit, vyrobili jsme si všichni malé čarodějničky, které jsme přidali na hranici k té naší velké kamenorocké, kterou letos již tradičně věnovala Všeslava.

Po přivítání nových obyvatel jsme se odebrali k slavnostnímu zapálení hranice. Čarodějnicím se evidentně nechtělo ohnivému živlu podlehnout, a tak jsme museli dlouho vzývat svatou Hušušňu, patronku Kamenoroku, aby plameny zvítězily nad magickými silami.

Když už nám dalo tolik práce hranici rozhořet, využili jsme toho a opekli jsme si k večeři buřtíky. A pak jsme si už jen povídali, seznamovali se a po houkání ponocného jsme se odebrali do svých nových domů k zaslouženému odpočinku.