1. DEN: VYPLOUVÁME (neděle 11.8.2019)

Všichni pozvaní námořníci se dostavili včas a tak vyplutí proběhlo hladce. I přestup v Havlíčkově Brodě jsme zvládli bravurně. Tím  však pohoda skončila. Ještě před zastávkou v Kamenici mezi děti vtrhli piráti a nemilosrdně je vyhnali ven – marně se některé bránily. Za střelby z pušek byly všechny bez pardonu spoutány a čekal je pochod v okovech až do přístavního města  PORTO de PIEDRA, kde byly nahnány do ohrad.
Pak se dostavili místní kapitáni a jali se verbovat nebohé námořníky na své pirátské lodě. Když dostanete na výběr – můžeš být pirát nebo otrok – není moc o čem přemýšlet. A tak tu rázem máme 6 pirátských posádek. Ty si přišla prohlédnout i vládkyně města a svrchovaný despota – DONA VENDOSA.
Po jídle a přidělení kajut, byli všichni seznámeni s pravidly na lodi a pirátským řádem. No a pak už honem na kutě :o))

ÚTRŽKY Z LODNÍHO DENÍKU:

Jeli jsme vlakem z Hlavního nádraží na tábor. Cestou nás přepadli a zajali piráti.

zaznamenala pirátka Anetka

Vyhnali nás z vlaku, zatkli nás a odvlekli spoutané až do ohrady. Když se za námi dveře ohrady zavřely, začali se srocovat piráti. Postupně si začali vybírat posádku. Až na pár jedinců byli všichni vybráni do posádky. Každý člen útočné jednotky dostal posléze večeři. Všichni jsem byli obeznámeni s pravidly. Prošli jsme si po posádkách přístav a šli jsme si vybalit věci do svých kajut. Při večerním nástupu si pirátská královna Dona Vendossa prohlédla nováčky a obeznámila nás se situací, ve které jsme se ocitli. Pak nás všechny poslala vyčistit si zuby, protože, jak říkala, jsme čistotní piráti.

zaznamenala pirátka Bára