9. DEN: ROK 1607 – ZA ARTEFAKTEM NA HRAD ORLÍK (PONDĚLÍ 24. 8. 2020)

Probudili jsme se v roce 1607. Z večerního čtení kroniky nám bylo jasné, že se musíme neprodleně vydat na Orlík. Předchozí den se nám povedlo nalézt také truhličku s neznámými pergameny a obrázky krajiny. Po prozkoumání a přečtení včerejšího úryvku nám došlo, že to pravděpodobně budou ony mapky od Viléma Hory. Podle míst v nich zakreslených to vypadalo, že částí, které aktivují artefakt, je deset. Rozhodli jsme se, že si mapky rozdělíme a každý oddíl se cestou vypraví na jiné místo. Společně se k artefaktu určitě dostaneme dřív.
Vyrazili jsme na cestu. Hledání nebylo jednoduché. Místa, kde jsme měli hledat, byla sice v obrázcích  vyznačena, ale části artefaktu jsou malé a byly velmi dobře schované. Nakonec se nám to všem povedlo a sešli jsme se pod Orlíkem na společný oběd. Po něm jsme se opět postupně vydali nahoru na hrad.

Cestou jsme narazili na podivné nápisy v runách, které se ukázaly jako vodítka k další kresbě. Každý tým našel jednu její část. Před hradem Orlík jsme tedy svolali poradu. Rozhodnutí bylo jasné. Co když je to vodítko k samotnému artefaktu? Musíme na místo vyrazit hned. Místo naštěstí nebylo daleko: Malé jezírko s ostrůvkem uprostřed se nám podařilo najít celkem rychle. Právě v místě tohoto ostrůvku byl na kresbě vyznačen křížek. Pět z našich vedoucích tedy sebralo odvahu a rozhodli se tajemné a velice chladné jezírko přeplavat a ostrůvek prozkoumat. A opravdu zde našli artefakt! V rozjařené náladě jsme se vydali i s artefaktem zpět na Orlík, kde musíme vymyslet plán, jak Historixe najít.

Nejdříve jsme se rozdělili do skupin, ve kterých přespíme. Strategicky jsme se rozmístili po celém hradě, abychom i přes noc mohli sledovat dění kolem. Po přípravě míst na spaní jsme svolali další poradu. Jeden náš důvěryhodný člen dostal za úkol hlídat artefakt. Bylo to důležité, protože jsme už umístili všechny nalezené části a artefakt se znovu aktivoval. Navíc hned při zahájení porady několik z nás poznamenalo, že cestou viděli v lese podivnou postavu. Mohl to být samotný Historix. Pravděpodobně se tedy pohybuje někde blízko. 

Naši členové, kteří pravidelně zkoumají kroniku, přispěchali mezi nás s novinkami: Prý našli něco, co by nás mohlo zajímat. Připravili jsme se tedy na společné večerní čtení.
Ještě než jsme ale začali, objevil se za hlídačem artefaktu nějaký stín. To musí být Historix! Rozběhl se a začal hlídače honit. My jsme ale za hlídače zvolili člena rychlého a bystrého. Začal utíkat a artefakt pevně držel. Co se teď bude dít? Hlídač zakličkoval a rychle změnil směr. To Historix nečekal, uklouzl a upadl. Náš člen se otočil, rychle otevřel artefakt a Historixe do něj zavřel. Byl opravdu uvnitř! Ještě se zmohl na pár tlumených výkřiků a pak nastal klid. Hurá!

Teď ještě vymyslet, co s artefaktem uděláme, aby v něm Historix zůstal a již nemohl škodit. To ale můžeme nechat na ráno. S pocitem vítězství jsme šli spát.