12. DEN: VOLÍME TŘETÍHO TRIUMVIRA (ČTVRTEK 26. 8. 2021)

Jupiterovi se evidentně líbí nás zkoušet, a tak na nás poslal vytrvalý déšť, jen s krátkými přestávkami na nadechnutí. Ale nevadí, snídaně i nástupy v jídelně už máme natrénované, a rychlé změny plánů už nám také nepřijdou nijak divné. Při hlubším zamyšlení jsme ale došli k přesvědčení, že bohům se nelíbí to, že nám stále chybí náš Ignoratus Tercius. Primus i Secundus už jsou také unavené tím, že pořád musí něco řešit a třetí jim prostě chybí. Rody z provincií jsou na návštěvě v Římě dost dlouho, aby mohly konečně vyslovit svůj názor, kdo by se měl stát třetím Triumvirem.
Tento den se tak stal velkým volebním dnem. Kandidovat mohli úplně všichni Centurioni ze všech rodů, a nakonec se pokusili kandidovat i remcalové od Pretoriánů. Každý z kandidátů si připravil volební program, v které měl 3 sliby, které byl schopen po svém zvolení v průběhu čtvrtka a pátku reálně splnit. Někteří si vytiskli i letáčky, aby se voličům zapsali do paměti. A protože už zase pršelo, probíhala kampaň tak, že kandidáti představovali svoje sliby a programy v jednotlivých srubech. Už v průběhu kampaně se jasně ukázali favorité, kteří si dokázali získat mezi dětmi hlasité podporovatele a propagátory 🙂

Odpoledne se počasí na chvilku umoudřilo, takže jsme mohli uspořádat volební meeting, kde si vylosované dvojice kandidátů vzájemně představovaly své programy a trápily se zvědavými otázkami. Poté již byly rozdány hlasovací lístky a hlasování začalo.
Zbytek odpoledne pak všechny rody využily pro poslední hru vlajkované – déšť je vyhnal z lesa až po dvou hrách, rovnou k večeři.

Večerní slavnostní nástup se přiblížil a hlasy byly spočteny. Jasným vítězem voleb se stal  Thomasus Bleskus. Je pravda, že jeho slibům bylo těžké odolat: Zdvojnásobení peněz do závěrečného obchodu nebo slib, že na všechny dotazy a požadavky bude až do rána odpovídat “ano”, to byl opravdu silný kalibr. Večer pak musel složit slavnostní slib Triumvira, který vůbec nebyl krátký, byl oděn v slavnostní temně fialový šat a přijal jméno Thomasus Bleskus Tertius. Po té už se mohl ujmout své nové role, a Primus i Secundus na něj s velkou radostí hned začaly přehazovat svoje povinnosti. Ujal se tak vyhlašování výsledků celotáborové hry a rozdal první odměny.
A jak že to letos dopadlo? Nejlépe se vedlo rodu Lugdunců z Galie, kteří si jako první mohli vybrat dort. Ale jen o pár bodů za nimi skončily rody Altavanů z Mauretanie, Salajců z Illyrie, Olisippíků z Hispánie a Alexandrijců z Aegypta.

SLIB ŘÍMSKÉHO TRIUMVIRA:

Já, Thomasus Bleskus, senátor a občan Říše Římské, Centurion legie Lugdunské, přijímám z rozhodnutí římského lidu s veškerou úctou a pokorou funkci třetího triumvira Říše Římské. Slibuji věrnost Římské Říši, římskému lidu i zbylým triumvirům Plus Minus Primusovi a Itia Fofrus Secundovi. Slibuji, že budu zachovávat římskou ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.