2. DEN: VÝCVIK ŘÍMSKÝCH LEGIÍ (PONDĚLÍ 16. 8. 2021)

Přes noc jsme se rozmýšleli, jak s vítězi včerejšího zápasu naložíme. Nakonec jsme se rozhodli dát jim ještě šanci. Jejich schopnosti ještě prověříme v posledním souboji – postavíme je společně v boji dva na jednoho proti našemu nejlepšímu bojovníkovi. Začali jsme hned ráno. Dva vítězní senátoři se v boji snažili, proti našemu bojovníkovi však neměli šanci ani spolu. Mají ještě velké rezervy, potřebovali by se zúčastnit našeho výcviku. A protože i ti dva nejlepší s naším bojovníkem prohráli, výcviku se museli podrobit úplně všichni. Trénovali jsme lukostřelbu, přetahování, dálkový běh, sílu, ohebnost, hod kopím, boj na kládě, skok do dálky, šerm a kreativitu jsme procvičovali skládáním mozaiky. Výcvik byl úspěšný, objevili jsme mezi novými členy spoustu talentů na různé disciplíny.

Odpoledne jsme se sešli, abychom odměnili úspěchy. Při této příležitosti jsme poprosili naše nové členy, aby se rozdělili do týmů podle rodů, ze kterých pocházejí. Trvalo jen chvíli, než se před námi seřadilo pět řad. Pak dostali slovo senátoři, kteří se ucházeli o místa Centurionů – vedoucích rodů. Jejich úkolem bylo se rozhodnout, kdo bude jakému rodu velet. Nejprve se klidné domlouvání mezi sebou a s rody postupně změnilo v několik hádek. Nakonec se však všichni dohodnout zvládli a byli přiřazeni k jednotlivým rodům.

Aby jednotlivé rody co nejlépe fungovaly, musí se jejich členové dobře znát. V odpoledních hodinách jsme se proto seznamovali a trénovali činnosti, které jsme se naučili dopoledne. Rody se ukázaly jako dobře sestavené, rozhodli jsme se je tedy večer odměnit rodovými obleky a artefakty. Nakonec jsme úspěšný den oslavili zpěvem římských písní.